რეგისტრაცია

მოკლე ინსტრუქცია

  • ავტორიზაციისათვის სრულყოფილად შეავსეთ გრაფები - პირადი ნომერი (საქარველოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის მიხედვით) და გვარი.
  • ავტორიზაციის გავლის შემდეგ სისტემა ელექტრონული განაცხადის შესაბამის ველებში ავტომატურად სვამს თქვენს პირად მონაცემებს (სახელი, დაბადების თარიღი, სქესი, მისამართი)
  • სასურველია შეავსოთ საკონტაქტო ინფორმაციის ველი - ტელეფონი და ელ-ფოსტა.
  • თქვენი შეხედულებისამებრ აირჩიეთ გამოცდის თარიღი და დრო.
  • შევსებული განაცხადის გაგზავნისთანავე ავტომატურ რეჟიმში ეკრანზე აისახება შეტყობინება თქვენი რეგისტრაციის დადასტურების შესახებ (გამოცდაზე გამოცხადების თარიღის, დროისა და ადგილის მითითებით).

იხილეთ სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი
იხილეთ სასერტიფიკაციო გამოცდის ტესტები
გისურვებთ წარმატებებს!